Thứ năm, 21/09/2023 21:32 Thứ năm, 21/09/2023
Nhằm đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp trên hệ thống “Tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp” 1. Đề nghị doanh nghiệp

- Gửi ý kiến đến hệ thống bằng ngôn ngữ tiếng Việt, có dấu.

- Điền đầy đủ thông tin ở các mục có dấu (*).

2. Cách thức tiếp nhận ý kiến

- Ý kiến của doanh nghiệp và câu trả lời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được tiếp nhận, trả lời, cập nhật trên hệ thống.

- Trường hợp các ý kiến có liên quan đến bí mật Nhà nước thì quy trình trả lời được quản lý theo chế độ mật, không cập nhật trên hệ thống.

- Ý kiến của doanh nghiệp gửi và câu trả lời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên hệ thống có giá trị như văn bản giấy.

Mọi ý kiến của doanh nghiệp đều được
UBND tỉnh Phú Thọ lắng nghe!

Tiếp nhận ý kiến

(*.doc,*.docx,*.zip,*.pdf,*.jpg)

Restricted HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Lưu ý: Thông tin ở mục có dấu * là bắt buộc

Ý kiến doanh nghiệp

Người gửi ý kiến Ý kiến về việc Ngày gửi ý kiến Trạng thái
DN Dược phẩm Thủ tục mở rộng mô hình kinh doanh 09/05/2020 Đã trả lời
DN A Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 09/05/2020 Đã trả lời

Ý kiến doanh nghiệp

Người gửi ý kiến: DN Dược phẩm Đã trả lời
Ngày gửi ý kiến: 09/05/2020