Phân bổ 44.000 liều vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 24/11/2021, Sở Y tế ban hành quyết định về việc phân bổ 44.000 liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell đợt 34 năm 2021 cho Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Việt Trì

Số vắc xin này dùng để tổ chức tiêm mũi 2 cho các các đối tượng đã tiêm vắc xin Vero Cell mũi thứ 1 trong các đợt 15, 18, 19, 22. Tiêm vét và điều phối đảm bảo sử dụng hết số lượng vắc xin được nhận.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức tiêm ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trong 3 ngày kể từ khi triển khai; đảm bảo an toàn tiêm chủng và đúng tiến độ. Thực hiện việc cấp phát, bảo quản, sử dụng vắc xin và xử lý bơm kim tiêm, rác thải, lọ vắc xin thừa theo quy định của Bộ Y tế cũng như theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Vũ Tuân