Phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân

PhuthoPortal - Ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân.

Theo đó, phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh do hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện có diện tích giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ 1,0ha trở xuống với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; từ 0,5ha trở xuống với các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ; sản xuất, kinh doanh.

Việc thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Nghiêm cấm việc chia nhỏ dự án để quyết định chủ trương đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2020.

BBT