Phát động Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2020”

PhuthoPortal - Ngày 11/6, Công ty Điện lực Phú Thọ phát động Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2020”. Chương trình diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 10/2020 với sự tham gia của khoảng 12.000 khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Phú Thọ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và hộ dân ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện chương trình

Để được công nhận danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện”, liên tục trong các tháng 6,7,8,9,10 năm 2020, mỗi hộ gia đình phải tiết kiệm được tối thiểu 10% lượng điện năng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2019.

Để đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu”, mỗi hộ gia đình phải sử dụng 1 trong 3 loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng là bóng đèn tiết kiệm điện, điều hòa có sử dụng công nghệ inverter, bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Đồng thời phải có kết quả tiết kiệm điện cao nhất trong số các gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện”.

Đây là năm thứ 9 Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động và chỉ đạo 27 đơn vị thành viên, trong đó có Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai thực hiện. Chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tạo thói quen và kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Từ đó xây dựng mô hình “Gia đình tiết kiệm điện”, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu tiết kiệm điện, vì lợi ích cộng đồng.

Quang cảnh lễ phát động

Tại lễ phát động, Công ty Điện lực Phú Thọ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và các hộ dân đã ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện có hiệu quả chương trình.

Năm 2019, Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của hơn 10.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, góp phần tiết kiệm được 390.686kWh điện so với các tháng cùng kỳ năm 2018.

Thanh Hòa