Phát hiện 332 cơ sở vi phạm quy định về ATTP

Thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, từ ngày 15-4 đến 15-5-2019, toàn tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; các huyện, thị, thành cũng thành lập 15 đoàn kiểm tra tuyến huyện và 277 đoàn kiểm tra tuyến xã, phường, thị trấn để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố trên địa bàn. 

IMG-7444.jpg

Kết quả, các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh, huyện, thành phố đã kiểm tra 2212 cơ sở, trong đó có 473 cơ sở sản xuất, 618 cơ sở sơ chế, chế biến, 1121 cơ sở kinh doanh). Phát hiện 332 cơ sở vi phạm quy định về ATTP; trong đó xử phạt hành chính 66 cơ sở với số tiền là trên 110 triệu đồng, chuyển hồ sơ cho huyện xử lý 07 cơ sở; nhắc nhở 259 cơ sở. Nội dung vi phạm chủ yếu về điều kiện trang thiết bị dụng cụ vệ sinh và điều kiện về con người.

BBT