Thứ bảy, 30/09/2023 23:06 Thứ bảy, 30/09/2023

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết hợp kênh tưới, tiêu từ quốc lộ 2D đi ngã năm xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao” của UBND huyện Lâm Thao

PhuthoPortal - Ngày 17/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết hợp kênh tưới, tiêu từ quốc lộ 2D đi ngã năm xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao” của UBND huyện Lâm Thao

Chi tiết xem tài liệu đính kèm