Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Phú Thọ giai đoạn III” tại các xã Bảo Thanh, Trung Giáp, Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Phú Thọ giai đoạn III” tại các xã Bảo Thanh, Trung Giáp, Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Bách Việt.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm