Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “đầu tư khai thác mỏ đất sét làm gạch tại xóm Cảnh, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” của Công ty TNHH Gạch Tuynel Thanh Lâm

PhuthoPortal - Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “đầu tư khai thác mỏ đất sét làm gạch tại xóm Cảnh, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” của Công ty TNHH Gạch Tuynel Thanh Lâm.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm