Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn sinh thái Cao Xá, huyện Lâm Thao

PhuthoPortal - Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh ra Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn sinh thái Cao Xá, huyện Lâm Thao.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Quyết định 2578

Quyết định 2060

Thông báo mời quan tâm