Phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, thông tin trên mạng

PhuthoPortal - Ngày 19/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, thông tin trên mạng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

Dự hội nghị có ông Bùi Hoàng Phương - Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; tại điểm cầu các tỉnh có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông truyền tải các nội dung sửa đổi, bổ sung về xuất bản, in, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm tại Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP ban hành ngày 27/01/2022 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3//2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản”; những quy định mới trong xử phạt hành vi vi phạm về thông tin trên mạng tại Mục 4 Chương V Nghị định 14/2022/NĐ-CP; một số nội dung chính liên quan đến hoạt động quảng cáo xuyên biên giới.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý hoạt động xuất bản, in, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm trong thời gian vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ tăng cường hoạt động giám sát; phát hiện dấu hiệu vi phạm sớm để chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý nghiêm những doanh nghiệp đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xuất bản, in, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm phải hiểu rõ pháp luật để không tiếp tay các hành vi vi phạm tại địa phương do mình quản lý.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nếu còn những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định thì tiếp tục gửi văn bản đến Thanh tra Bộ để tháo gỡ kịp thời.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Nội dung sửa đổi, bổ sung về xuất bản, in, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm tại Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP gồm những điểm chính sau: Sửa đổi, bổ sung 4 nội dung; bổ sung 6 hành vi mới; bổ sung 2 biện pháp khắc phục hậu quả; bổ sung 1 hình thức xử phạt bổ sung; bãi bỏ 2 hình thức xử phạt bổ sung không còn phù hợp trong thực tế.

Trong đó, bổ sung 6 hành vi mới xử phạt vi phạm hành chính gồm:

Hành vi thứ nhất: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ hoặc không thực hiện báo cáo đột xuất hoặc nội dung báo cáo không trung thực. (Điểm g Khoản 1 Điều 100. Vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội).

Hành vi thứ hai: Cung cấp dịch vụ không đúng với quy định tại Giấy phép thiết lập mạng xã hội; (Điểm h Khoản 2 Điều 100. Vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội).

Hành vi thứ ba: Chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng có nội dung vi phạm pháp luật. (Điểm i Khoản 2 Điều 100. Vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội).

Hành vi thứ tư: Thực hiện không đúng quy định tại Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. (Điểm d khoản 4 Điều 103. Vi phạm quy định về giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký, quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng).

Hành vi thứ năm: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ hoặc không thực hiện báo cáo đột xuất hoặc nội dung báo cáo không trung thực (điểm e khoản 2 Điều 104 Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng).

Hành vi thứ sáu: Hệ thống quản lý thanh toán cho trò chơi điện tử không đặt tại Việt Nam hoặc không kết nối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam hoặc không cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình (điểm e khoản 4 Điều 104 Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng).

Thu Hương