Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải kiểm tra tiến độ dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Phú Hà (thị xã Phú Thọ) và Thanh Thủy

Ngày 16/12/2022, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Phú Hà (thị xã Phú Thọ) và Thanh Thủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải kiểm tra tiến độ dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Phú Hà (thị xã Phú Thọ)

Kiểm tra dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Phú Hà (thị xã Phú Thọ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phấn khởi vì những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được tháo gỡ kịp thời. Hiện tại, công trình đang trong giai đoạn xây dựng cao độ, phấn đấu hoàn thành vào 31/12/2022, thí nghiệm thiết bị và đóng điện đầu năm 2023. Đây là công trình trọng điểm nằm trong Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Mục đích nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng cho khu vực thị xã Phú Thọ và Khu công nghiệp Phú Hà, hỗ trợ chống quá tải cho các trạm biến áp (TBA) 110kV trong khu vực, tạo động lực quan trọng trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì thế, chủ đầu tư (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu huy động nhân lực, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng cam kết.

Đối với Dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Thanh Thủy, hiện còn một hộ thuộc địa bàn xã Thắng Sơn (huyện thanh Sơn) chưa đồng ý để hội đồng bồi thường kê khai, kiểm đếm vì vị trí chân móng cột và hướng tuyến của đường dây cắt chéo qua thửa đất của gia đình.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải thống nhất đề nghị Tổng Công ty điện lực miền Bắc điều chỉnh vị trí chân móng cột và hướng tuyến ra vị trí biên của thửa đất để giảm bớt thiệt hại và đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và nhân dân. UBND huyện Thanh Sơn tiếp tục chỉ đạo Hội đồng bồi thường, phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thắng Sơn và các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành các qui định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo qui định. Trong trường hợp hộ dân vẫn không phối hợp, không chấp hành, sẽ tiến hành các thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất theo qui định.

Vũ Đinh