Phú Thọ đảm bảo 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT

Năm 2022, tỉnh Phú Thọ phấn đấu 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT, 90% hộ cận nghèo tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, được vay vốn tín dụng ưu đãi…

Theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 17/12.2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025), tỉnh Phú Thọ còn 24.604 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,88% và 19.531 hộ cận nghèo, chiếm 4,67%.

Thời gia qua, mặc dù đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song nhờ các chính sách giảm nghèo, sự đầu tư có trọng điểm của Nhà nước, nhất là hạ tầng giao thông, đến nay, toàn huyện cũng như nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thoát cảnh nghèo nàn, túng thiếu và vươn lên làm giàu. Trong đó có không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số trở thành triệu phú nhờ thâm canh đồng ruộng, quản lý tốt rừng nguyên liệu, phát triển mạnh chăn nuôi trâu bò. Đặc biệt, động lực động lực đáng kể nhất làm cho diện mạo nông thôn miền núi có nhiều thay đổi tích cực và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số thêm no đủ là từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đầu tư kịp thời, hỗ trợ thiết thực các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và hạn chế tái nghèo.

Trao tiền ủng hộ mua thẻ BHYT hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kết quả trong năm 2021, toàn tỉnh đã cấp thẻ BHYT cho 30.967 người thuộc hộ gia đình nghèo, 24.477 người thuộc hộ gia đình cận nghèo, 78.912 người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ cũng đã thực hiện cho 34.651 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh vay với số tiền hơn 1.448 tỷ đồng...

Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, để triển khai hực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, có chính sách hỗ trợ người nghèo nhằm hạn chế tái nghèo. Cụ thể, phấn đấu 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT, 90% hộ cận nghèo tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, được vay vốn tín dụng ưu đãi theo các chính sách quy định của Chính phủ. 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được tiếp cận thông tin và truyền thông. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách từ các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của Trung ương và của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Đồng thời, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo, người khuyết tật có hiệu quả phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng; các mô hình sản xuất để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu và các mô hình sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho người dân.

Hỗ trợ, phát triển một số mô hình giảm nghèo, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội đối với người nghèo là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, bao gồm mô hình trợ giúp xã hội đối với người nghèo (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần, người cao tuổi); mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em nghèo; mô hình can thiệp, hỗ trợ người cai nghiện thuộc hộ nghèo, cận nghèo hòa nhập cộng đồng.

Quan tâm hỗ trợ người nghèo, người dân sinh sống ở vùng nghèo, vùng khó khăn nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kết nối giữa người sản xuất và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, ưu tiên phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng thực hiện ở các địa bàn nghèo, có tiềm năng thuận lợi để phát triển sản xuất hàng hóa, kết nối thị trường, có khả năng thu hút các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư phát triển sản xuất bền vững.

Phú Thọ cũng sẽ tăng cường cung cấp thông tin về cơ sở, nhất là cung cấp thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi các thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Nhất là truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội...

Nguồn: Laodongxahoi.net