Thứ năm, 28/09/2023 15:58 Thứ năm, 28/09/2023

Phú Thọ đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố về thu hút vốn FDI

PhuthoPortal - Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, Phú Thọ đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố về thu hút vốn FDI. Vốn đăng ký đầu tư trung bình của 1 doanh nghiệp tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020.

Khu công nghiệp Phú Hà - một trong những điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư khi tìm hiểu đầu tư vào Phú Thọ

Dù hứng chịu làn sóng bùng phát dịch lần thứ 4 mạnh mẽ trong năm nay, nhưng nhờ thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nên thu hút vốn FDI của Phú Thọ đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, đã có 86 dự án đăng ký mới, vốn đăng ký 19.495 tỷ đồng; trong đó 12 dự án FDI, vốn đăng ký 436 triệu USD. Lũy kế toàn tỉnh có 468 dự án DDI hoạt động, vốn đăng ký 22.300 tỷ đồng, 238 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 2.412 triệu USD.

Đinh Vũ