Phú Thọ: Nỗ lực nâng cao thứ bậc chỉ số PAPI cấp tỉnh

PhuthoPortal - Năm 2021, Phú Thọ đã có bước tiến vượt bậc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) khi vươn lên đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 32 bậc so với năm 2020, phản ánh chính xác, hiệu quả những nỗ lực của tỉnh trong việc nâng cao năng lực quản lý điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trong 8 chỉ số thành phần, Phú Thọ có tới 5 chỉ số nằm trong nhóm điểm cao nhất, gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,48 điểm; Công khai, minh bạch đạt 5,84 điểm; Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,54 điểm; Thủ tục hành chính công đạt 7,39 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,47 điểm. Kết quả này có được là do quyết tâm cao của Phú Thọ trong thực hiện khâu đột phá chiến lược cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC

Trung bình mỗi ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã Phú Thọ tiếp đón 200 - 300 lượt người đến làm thủ tục hành chính (TTHC) ở các lĩnh vực, trong đó riêng lĩnh vực đất đai, tư pháp chiếm đa số. Khối lượng công việc lớn, áp lực về thời gian giải quyết và trả kết quả không hề nhỏ song các cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã vẫn luôn tận tình hướng dẫn người dân với thái độ niềm nở, nhiệt tình, trách nhiệm. TTHC được cán bộ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Anh Lê Tiến Anh ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ cho biết: Tôi đến nộp hồ sơ trực tuyến vay vốn tín chấp ngân hàng. Mặc dù chưa thành thạo, nhưng được cán bộ nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn đã giúp tôi hoàn thành nhanh chóng việc đăng ký tài khoản, gửi hồ sơ. Tôi rất là hài lòng.

Anh Lê Tiến Anh đăng ký tài khoản, gửi hồ trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Phú Thọ

Để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tới triển khai thực hiện tất cả các nội dung của chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Trong đó, tập trung sắp xếp bộ máy hành chính đảm bảo tinh gọn; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng rà soát, đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả thực hiện các TTHC, chú trọng đến các lĩnh vực về đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản, tư pháp…; đồng thời công khai, minh bạch các hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết ở từng cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại các địa phương, đưa chỉ số “Thủ tục hành chính công” tăng 36 bậc, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành.

Hiện nay, Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Cổng dịch vụ công của tỉnh kết nối liên thông Cổng dịch vụ công Quốc gia cung cấp 1.954 TTHC, trong đó mức độ 3 là 778 TTHC (đạt 39,82%), mức độ 4 là 701 TTHC (đạt 35,88%). TTHC ở nhiều lĩnh vực đã được UBND tỉnh cắt giảm, đơn giản hóa; riêng thủ tục đầu tư rút ngắn từ 35 ngày còn 18 ngày, giảm 17 ngày so với quy định.

Một số địa phương áp dụng mô hình “Chính quyền thân thiện” tại các xã, phường, nhờ đó các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, giảm chi phí, thời gian. Tỉ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện, cấp xã, các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,5% - 99,98%. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng “công khai”, nâng “trách nhiệm” với người dân

Xác định việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị là một trong những giải pháp quan trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, Phú Thọ đã có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để nâng cao chỉ số thành phần này.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự án, công trình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khung giá đền bù; thu, chi ngân sách địa phương và các nội dung về chế độ, chính sách của người dân...

Công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

100% đơn vị cấp sở, cấp huyện, 148/225 xã, phường, thị trấn có Trang thông tin điện tử hoặc chuyên trang thuộc Cổng/trang thông tin điện tử cấp huyện cung cấp các thông tin về cơ quan, đơn vị, chỉ đạo điều hành, thông tin tuyên truyền, văn bản pháp luật, dịch vụ công trực tuyến, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đầu tư và các thông tin tổ chức, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị, đạt tỉ lệ 65,77%, tăng 22,66% so với năm 2020. Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện công khai các quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, bảng giá đất trên địa bàn và các chính sách, cơ chế thu hút đầu tư và ưu đãi đầu tư, các văn bản có liên quan đến đầu tư trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các huyện, thành, thị để tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin. Qua đó, góp phần đưa chỉ số “Công khai, minh bạch” tăng 32 bậc, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh cho biết: Việc công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn và kế hoạch sử dụng đất năm đầu là điều kiện quan trọng cho công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, huyện đã thường xuyên quan tâm đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở, công khai trực quan tại dự án… giúp người dân hiểu và nắm rõ các thông tin, chủ trương triển khai dự án, phương án, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện như: Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ, dự án đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, các dự án khu đô thị, khu nhà ở,… được triển khai một cách nhanh chóng, được người dân đồng thuận, hưởng ứng.

Lãnh đạo xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba trao đổi với người dân về công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang đoạn qua địa bàn huyện

Bảng xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2021 cũng cho thấy, tỉnh Phú Thọ có 3 chỉ số về Cung ứng dịch vụ công đạt 7,9 điểm (tăng 0,94 điểm); Quản trị môi trường đạt 3,65 điểm (tăng 0,66 điểm); Quản trị điện tử đạt 3,08 điểm (tăng 0,44 điểm) đều nằm trong nhóm điểm trung bình cao so với năm 2020; không còn nhóm chỉ số nội dung nào nằm trong nhóm điểm trung bình thấp.

Đặc biệt, chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân tăng 56 bậc, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là kết quả từ việc thời qua, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải trình, đối thoại với người dân. Qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc của nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại tại cấp cơ sở và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khẳng định: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là hoạt động được huyện Thanh Ba quan tâm tổ chức thường xuyên. Thông qua việc đối thoại trực tiếp với người dân đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế chính sách, những vấn đề chưa thỏa đáng trong phương án giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục đầu tư để giải quyết thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Kết quả xếp hạng PAPI năm 2021 của tỉnh tiếp tục mang đến bức tranh toàn diện về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh và là hiện thực sinh động thể hiện nỗ lực không ngừng của Phú Thọ trong hành trình cải cách, đổi mới. Phú Thọ đang tiếp tục nỗ lực duy trì và cải thiện hơn nữa các chỉ số PAPI trong thời gian tới, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh thực hiện tốt mục tiêu xây dựng cơ quan nhà nước liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, hướng đến mục tiêu trở thành địa phương phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Lệ Thủy