Phú Thọ tăng 32 bậc, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố về chỉ số PAPI năm 2021

PhuthoPortal - Theo kết quả công bố về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức tại Hà Nội ngày 10/5/2022, với tổng điểm đạt 45,35, Phú Thọ vươn lên đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng, tăng 32 bậc so với năm 2020.

Trong 8 chỉ số thành phần, Phú Thọ có tới 5 chỉ sốnằm trong nhóm điểm cao nhất, gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,48 điểm; Công khai, minh bạch đạt 5,84 điểm; Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,54 điểm; Thủ tục hành chính công đạt 7,39 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,47 điểm.

Các chỉ số: Cung ứng dịch vụ công đạt 7,9 điểm (tăng 0,94 điểm); Quản trị môi trường đạt 3,65 điểm (tăng 0,66 điểm); Quản trị điện tử đạt 3,08 điểm (tăng 0,44 điểm) đều nằm trong nhóm điểm trung bình cao.

Mỗi nội dung thành phần  được chấm theo thang điểm từ 1 (thấp nhất) - 10 (cao nhất).

Năm 2021, Phú Thọ không còn nhóm chỉ số nội dung nào nằm trong nhóm điểm trung bình thấp (năm 2020 có 3 chỉ số nội dung nằm trong nhóm này) và nhóm điểm thấp nhất (năm 2020 có 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm này).

Đặc biệt, nội dung Quản trị môi trường đứng thứ 2/63 tỉnh, thành (tăng 51 bậc so với năm 2020); Trách nhiệm giải trình với người dân đứng thứ 6/63 tỉnh, thành (tăng 56 bậc); Thủ tục hành chính công đứng thứ 14/63 tỉnh, thành (tăng 36 bậc); Công khai, minh bạch đứng thứ 11/63 tỉnh, thành (tăng 32 bậc); Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đứng thứ 12/63 tỉnh, thành (tăng 21 bậc).

Ở chỉ số nội dung Thủ tục hành chính công cho thấy có nhiều chuyển biến tíchcực. Chỉ số này đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công ở những lĩnh vực cần thiết nhất cho đời sống của người dân. Trong đó, chỉ số thành phần dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở đạt 2,47 điểm (tăng 0,7 điểm); dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 2,38 điểm (tăng 0,59 điểm); dịch vụ hành chính công cấp xã/phường đạt 2,53 điểm (tăng 0,58 điểm). Qua các chỉ tiêu đánh giá, các cấp chính quyền có thể đánh giá mức độ chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân đối với dịch vụ hành chính công.

Với kết quả trên, Phú Thọ đã có bước tiến vượt bậc về chỉ số PAPI năm 2021 so với các năm trước đó; phản ánh chính xác, hiệu quả những nỗ lực của tỉnh trong việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Chỉ số PAPI cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 phản ánh về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 15.833 người dân được chọn ngẫu nhiên từ nhóm dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên với đặc điểm nhân khẩu đa dạng. PAPI là công cụ để người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở nhằm góp phần thúc đẩy quản trị công mang tính đáp ứng và hiệu quả ở Việt Nam.

Hương Giang