Quản lý đất đai đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững

PhuthoPortal - Là tỉnh đang trên đà phát triển với mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, Phú Thọ có nhu cầu sử dụng đất đai rất lớn. Để đảm bảo không lãng phí tài nguyên đất, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo cho nhu cầu phát triển bền vững của toàn tỉnh.

Cán bộ huyện Thanh Sơn kiểm tra thực tế tại khu vực xây dựng Cụm công nghiệp Thục Luyện (huyện Thanh Sơn)

Đưa hoạt động quản lý đất đai đi vào nền nếp

Tỉnh Phú Thọ có diện tích đất tự nhiên trên 353.000ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là gần 295.000ha, đất phi nông nghiệp trên 56.000ha, đất chưa sử dụng gần 2.200ha. Hiện nay, hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được kiện toàn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; việc quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nề nếp và ổn định.

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được triển khai đồng bộ. Đến nay, toàn tỉnh đã đo đạc, lập bản đồ địa chính được 129/277 xã, thị trấn (trước sáp nhập) của 13 huyện, thành, thị với diện tích 232.823,71ha, bản đồ được xây dựng, lưu trữ ở dạng số và dạng giấy; trong đó có 59 xã, thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ địa chính. Đặc biệt, riêng huyện Yên Lập đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đang vận hành, khai thác cập nhật theo công nghệ số.

Bên cạnh đó, Phú Thọ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đúng quy định pháp luật, đáp ứng tiến độ cho các dự án công trình hạ tầng. Tính riêng 5 năm 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí 6.073.263 triệu đồng cho 6.765 hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, bồi thường bằng đất tổng diện tích 14,60ha. Tổng số hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư là 786 hộ với diện tích là 18,7ha.

Với các giải pháp đồng bộ, quyền sử dụng đất đã trở thành một nguồn lực để huy động các nguồn vốn trong xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh; các nguồn thu về đất đã trở thành một trong những nguồn thu quan trọng trong thu ngân sách của tỉnh. 5 năm qua, tỉnh đã giao đất xây dựng hạ tầng 450 dự án với diện tích 485,34ha; thu hồi đất 64 dự án do không có nhu cầu sử dụng trả lại cho Nhà nước với diện tích 2.436,50ha; đấu giá quyền sử dụng đất 56 dự án với diện tích 66,64ha, số tiền trúng đấu giá là 1.064,89 tỷ đồng.

Cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Phú Thọ cùng chính quyền địa phương vận động người dân thực hiện bàn giao đất trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Bám sát tình hình thực tế, tỉnh đã triển khai hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát tình hình biến động đất đai, thị trường bất động sản trên địa bàn. Điển hình như từ đầu năm tới nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc kiềm chế ngăn ngừa tình trạng mua bán và nâng giá đất trên địa bàn các địa phương trong tỉnh.

Trong đó, yêu cầu các địa phương có tình trạng tăng giá đất đột biến ở một số khu vực, nhất là các địa phương đang thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội lớn, như: Thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn... tập trung quán triệt phổ biến, tuyên truyền, công khai bằng các hình thức phù hợp cho người dân về tình trạng pháp lý của các dự án đang triển khai trên địa bàn; cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn “sốt” đất ảo trên địa bàn. Đồng thời thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về đất đai theo thẩm quyền được giao. Nhờ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ cấp tỉnh đến địa phương, các “cơn sốt đất ảo” đã nhanh chóng được xử lý, ngăn chặn kịp thời, không để tình trạng “thổi giá”, tạo thị trường “sốt đất” giả về nhu cầu gây bất ổn về tình hình kinh tế - xã hội, thiệt hại cho người mua.

Phát huy hiệu quả của tài nguyên đất

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn này là tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, Phú Thọ đặc biệt chú trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đất đai.

Hiện Phú Thọ đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 13/13 huyện, thành, thị. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các quy hoạch, kế hoạch đều đã xây dựng được các chỉ tiêu sử dụng đất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án mang tính động lực cho sự phát triển của tỉnh đã được xác định cụ thể trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, làm căn cứ triển khai các dự án đảm bảo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Chí - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Các quy hoạch, kế hoạch đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố công khai tại trụ sở cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố; công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Nhờ đó, người dân, các tổ chức, đơn vị có thể tiếp cận, tra cứu các nội dung trong quy hoạch tại đó theo nhu cầu của mình. Tỉnh cũng đang triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Phú Thọ trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tế, phục vụ tốt công tác thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người dân huyện Yên Lập theo dõi Quy hoạch sử dụng đất đoạn 2021 - 2030 trên Trang thông tin điện tử của huyện

Từ đầu năm 2021, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính về giao đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương để xảy ra nhiều tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự các khu vực có diễn biến phức tạp về đất đai, xây dựng; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. UBND các huyện, thành, thị rà soát, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đối với các dự án, công trình đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai là vấn đề khó, đặt ra thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

Khánh Trang