Quy định hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND quy định hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được công an xã, phường, thị trấn xác nhận) đang làm việc trên địa bàn tỉnh bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021, làm việc thuộc một trong năm loại công việc sau:

- Thu gom rác, phế liệu;

- Bốc vác, vận chuyển bằng xe thô sơ không có hoặc không gắn động cơ;

- Lái xe mô tô 2 bánh chở khách;

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, bán vé số;

- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở) được thành lập theo quy định của pháp luật và đang hoạt động trong lĩnh vực ăn, uống, lưu trú, bán hàng tại điểm du lịch, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.

Mức hỗ trợ, thời gian: 50.000 đồng/người/ngày (theo thực tế số ngày phải cách ly y tế, phong tỏa nhưng tối đa không quá 21 ngày).

Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người lao động.

Hồ sơ đề nghị gồm: Bản sao văn bản yêu cầu cách ly y tế, phong tỏa của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Danh sách hưởng chính sách hỗ trợ kèm theo đơn đề nghị của người lao động có nhu cầu hỗ trợ theo Mẫu số 01 và Mẫu số 03 kèm theo Quyết định này. Đối với người lao động (lao động tự do) bị mất việc do cơ sở làm việc nằm trong địa bàn phải cách ly y tế, phong tỏa theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo đơn đề nghị phải có:

+ Bản photocopy Giấy chứng nhận hộ kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật nơi người lao động làm việc.

+ Giấy xác nhận của chủ hộ kinh doanh về người lao động tham gia lao động tại cơ sở theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định này.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

Đối với người lao động mất việc làm thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong địa bàn khu dân cư phải cách ly y tế, phong tỏa: Gửi đơn đề nghị  đến Khu dân cư nơi cư trú (hoặc tạm trú) hợp pháp xác nhận để gửi UBND cấp xã.

Đối với người lao động mất việc làm do cơ sở nằm trong địa bàn phải cách ly y tế, phong tỏa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Gửi đơn đề nghị đến Khu dân cư nơi cư trú (hoặc tạm trú) hợp pháp xác nhận để gửi UBND cấp xã.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT