Thứ hai, 29/05/2023 05:01 Thứ hai, 29/05/2023
Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân

PhuthoPortal - Nhằm đảm bảo an toàn cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ (Cổng TTĐT tỉnh), đồng thời bảo mật thông tin của những cá nhân và tổ chức đăng ký mở tài khoản và sử dụng Cổng TTĐT tỉnh tại địa chỉ http://www.phutho.gov.vn, Cổng TTĐT tỉnh quy định như sau:

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Thông tin cá nhân: Là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một
cá nhân, bao gồm ít nhất một trong những thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Những thông tin thuộc bí mật cá nhân gồm có hồ sơ y tế, hồ sơ nộp thuế, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng và những bí mật cá nhân khác.

- Người sử dụng: Là cá nhân khai thác, sử dụng Cổng TTĐT tỉnh hoặc người đại diện theo pháp luật của cá nhân đó.

- Người dùng: Là các cá nhân, tổ chức đăng ký mở tài khoản và sử dụng Cổng TTĐT tỉnh tại địa chỉ http://www.phutho.gov.vn

Cổng TTĐT tỉnh mô tả cách thức tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Người dùng xác nhận chính sách này khi đăng ký tài khoản tại Cổng TTĐT tỉnh.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, người dùng vẫn sử dụng Cổng TTĐT tỉnh có nghĩa là đã hiểu và đồng ý với chính sách mới.

Về việc thu thập thông tin cá nhân

Khi đăng ký mở tài khoản tại Cổng TTĐT tỉnh, người dùng cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin như sau:

- Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, điện thoại liên lạc.

- Chúng tôi cũng có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của bạn hoặc xác định và quản trị rủi ro..

Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân:

Cổng TTĐT tỉnh luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, người dùng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin người dùng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng khi đăng ký và sử dụng Cổng TTĐT tỉnh.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của người dùng, cũng như các thông tin trao đổi giữa người dùng và Cổng TTĐT tỉnh đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Cổng TTĐT tỉnh. Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ mới đến người dùng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Cổng TTĐT tỉnh;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng;

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

Về việc liên kết với các website khác

Cổng TTĐT tỉnh liên kết với nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc người dùng truy cập các website đó. Người dùng phải lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản của mình, không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu Cổng TTĐT tỉnh trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website chính thức của chúng tôi www.phutho.gov.vn

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Cổng TTĐT tỉnh không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu người dùng có những hành động vi phạm pháp luật.

Bảo mật

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do người dùng quản lý. Do đó, người dùng phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu phải gửi email đến địa chỉ banbientap@phutho.gov.vn để yêu cầu cấp lại mật khẩu. Sau khi xác minh lại bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi sẽ cung cấp mật khẩu mới cho người dùng trong vòng 24 giờ.

Trường hợp người dùng nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với Ban Biên tập của chúng tôi theo email trên để được hướng dẫn giải quyết.