Thứ sáu, 12/08/2022 18:13 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Quy định về tốc độ tối đa cho phép

Người hỏi: Vũ Thị Lan Phương

Tôi muốn hỏi, nếu trên đoạn đường hai chiều trong khu vực đông dân cư không có dải phân cách giữa hoặc dải phân cách mềm, có đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép là 50km/h thì tốc độ tối đa cho phép có được áp dụng cho tất cả các loại phương tiện giao thông không? Tôi xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT (ban hành kèm theo Thống từ số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), Biển báo số P.127 "Tốc độ tối đa cho phép" có ý nghĩa và nội dung như sau:

- Ý nghĩa: Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được tru tiên theo quy định. Người điều khiển phương tiện căn cứ vào điều kiện cụ thể khác như khí hậu, thời tiết, tình trạng mặt đường, tình hình giao thông, phương tiện, điều kiện sức khỏe để điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp, an toàn và không quá giá trị ghi trên biển.

- Hiệu lực của biển đổi với phương tiện: Biển có hiệu lực đối với các loại xe cơ giới, bao gồm: xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trù các xe được ưu tiên theo quy định (xe chữa cháy di làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cổ thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật). Như vậy, tốc độ tối đa cho phép theo câu hỏi của công dân (50km/h) không áp dụng đối với các trường hợp xe được ưu tiên theo quy định.