Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm