Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.