Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018.