Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm