Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019

Ngày 3/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019. 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm