Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

PhuthoPortal - Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm