Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 1/6/2022, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 84/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm