Quyết định về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đợt 1 năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 8/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đợt 1 năm 2021

Chi tiết xem tài liệu đính kèm