Thứ ba, 03/10/2023 23:47 Thứ ba, 03/10/2023

Quyết định về việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đợt 3, năm 2021

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đợt 2 năm 2021

Chi tiết xem tài liệu đính kèm