Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Nam Cường

Ngày 1/11/2018, UBND tỉnh kí ban hành Quyết định số 2874/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Nam Cường. 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm