Quyết tâm cao để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử đã đề ra trong năm 2020

PhuthoPortal - Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh ngày 22/9, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức triển khai thực hiện đạt các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử đề ra trong năm 2020".

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Đồng chí yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương cần quyết tâm cao để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử đã đề ra trong năm 2020. Quan điểm là phải triển khai quyết liệt, song phải làm từng bước chắc chắn, hiệu quả, không hình thức. Trong đó, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; trong quá trình triển khai thực hiện cần báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu để đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đối với thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ rà soát, đánh giá lại, có giải pháp để đưa hoạt động Trung tâm điều hành thông minh, bộ phận Một cửa hoạt động, phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, các huyện, thành, thị cần tăng cường sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống này trong công tác chỉ đạo điều hành. Triển khai các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại cấp huyện, cấp xã; trong đó phải bố trí, tăng cường cán bộ tại tại bộ phận Một cửa để hướng dẫn người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp để triển khai xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian tới. Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí hằng năm để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị CNTT phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí cũng yêu cầu Viễn thông Phú Thọ khẩn trương nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; đảm bảo cung cấp đường truyền, dữ liệu đáp ứng tốt việc giải quyết công việc trên môi trường mạng. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về quy trình, các bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân hiểu, từng bước thực hiện một cách hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm rõ thêm các ý kiến của các sở, ngành địa phương trong quá trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử

Tại hội nghị, cùng với tập trung đánh giá hiệu quả, lợi ích mang lại sau thời gian triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là thực hiện tại cấp xã. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả trong thời gian tới như: Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm chính quyền điện tử; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho cấp xã; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách bộ phận Một cửa; triển khai chứng thực điện tử và đẩy mạnh giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, đến nay hạ tầng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được quan tâm xây dựng đồng bộ, hiện đại. Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Phú Thọ đảm bảo kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu ý kiến về việc thực hiện cơ chế một cửa

Hệ thống truyền hình trực tuyến của tỉnh được đầu tư với 243 điểm cầu đến tận cấp xã, phường, thị trấn. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo kết nối liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và 33,78% các xã, phường, thị trấn thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy. Tính đến tháng 9/2020, tổng số văn bản được gửi nhận thông qua hệ thống là trên 507.177 văn bản. Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh được triển khai xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/8/2020 hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tổ chức đào tạo, tập huấn về xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã. Đến nay đã tổ chức đào tạo, tập huấn tại 10 huyện, thành, thị.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu ý kiến về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, hiện nay tổng số TTHC ở cả 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là 1.953 thủ tục. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 10/2018; 12/13 huyện, thành thị đã xây dựng, triển khai mô hình một cửa hiện đại, hoạt động hiệu quả; 225 xã, phường, thị trấn thành lập bộ phận Một cửa, trong đó có 3 đơn vị cấp xã được đầu tư hiện đại (phường Gia Cẩm, phường Tiên Cát - TP Việt Trì và xã Khải Xuân - huyện Thanh Ba).

Hiện Trung tâm và bộ phận Một cửa cấp huyện và cơ bản ở cấp xã đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử. Qua thực hiện tỷ lệ hồ sơ trả quá hạn dần hạn chế, tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn tại Trung tâm đạt 99,98%, cấp huyện là 96,1% và cấp xã 98,6%.

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, công bố, lựa chọn 51 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử. Đến nay, Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối liên thông Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đến tháng 9/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và xã đã tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến hơn 57.697 hồ sơ. Đã kết nối 22/32 TTHC giữa Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 20/9/2020 tỷ lệ hồ sơ chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích được nâng lên đạt 81.795 hồ sơ.

Lệ Thủy