Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID

PhuthoPortal - Ngày 15/3/2022, BHXH tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu BHXH tỉnh đến BHXH huyện, thị của tỉnh.

Cán bộ, nhân viên ngành BHXH tỉnh tham gia diễu hành tại lễ ra quân

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 29,75% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 91,5% dân số tham gia BHYT; còn 70,25% người dân chưa tham gia BHXH và 8,5% dân số chưa tham gia BHYT. Do đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp đến người dân, người lao động về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nâng cao nhận thức để chủ động, tích cực tham gia các chính sách trên, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu tại lễ ra quân

Năm 2022 toàn tỉnh phấn đấu đạt trên 60.000 người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đạt tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 37,7% lực lượng trong độ tuổi lao động, trên 93,5% dân số có thẻ BHYT và khoảng 70% số người tham gia BHXH, BHYT được cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Ngay trong ngày ra quân, BHXH tỉnh đặt mục tiêu mỗi huyện sẽ vận động được ít nhất 30 người tham gia BHXH tự nguyện, 20 người tham gia BHYT; toàn tỉnh khai thác phát triển được hơn 400 người tham gia BHXH tự nguyện, 300 người tham gia BHYT góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Thu Hương