Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình

PhuthoPortal - Ngày 15/3/2023, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Cán bộ, công chức, nhân viên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến phố

Chương trình được thực hiện đồng loạt tại BHXH 12 huyện, thị trên phạm vi toàn tỉnh với đội tuyên truyền lưu động diễu hành trên các tuyến phố, xã, thị trấn và tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo mô hình nhóm nhỏ để vận động trực tiếp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, có sự tham gia tuyên truyền, vận động của các cán bộ ở cơ sở là Trưởng khu, Bí thư Chi bộ các khu dân cư. Cùng góp phần đạt tỉ lệ bao phủ BHXH năm 2023 đạt 38% lực lượng trong độ tuổi lao động, trên 93,7% dân số có thẻ BHYT.

Quang cảnh tại buổi lễ ra quân

BHXH, BHYT là chính sách lớn, quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự phối hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hết năm 2022 tỉ lệ tham gia BHXH trong lực lượng lao động toàn tỉnh là  30,5%.

Mục tiêu đặt ra là sau lễ ra quân, mỗi huyện sẽ vận động được ít nhất 20 người tham gia BHXH tự nguyện, 30 người tham gia BHYT; toàn tỉnh khai thác phát triển được hơn 260 người tham gia BHXH tự nguyện, 390 người tham gia BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 

Thu Hương