Rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang

PhuthoPortal - Ngày 24/6/2022, tại Công ty Điện lực Phú Thọ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng công ty, Ban Quản lý dự án lưới điện, Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia; lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang.

Tại hội nghị, đại diện EVNNPC đã báo cáo tổng quát tình hình vận hành lưới điện, nhu cầu phụ tải, quy hoạch và nhu cầu đầu tư công trình điện trong khu vực; tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện, công tác thẩm định, kiểm tra điều kiện nghiệm thu công trình xây dựng và các khó khăn, vướng mắc thực hiện dự án trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang.

Đối với tỉnh Phú Thọ, Quy hoạch phát triển điện lực Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 được phê duyệt với 65 hạng mục lưới điện 110kV giai đoạn 2016 - 2025. Tính đến ngày 31/5/2022, EVNNPC đã triển khai tổ chức thực hiện và đưa vào vận hành 22 hạng mục lưới điện 110kV. Đồng thời đang triển khai thực hiện 14 hạng mục lưới điện 110kV. Hiện khối lượng lưới điện 110kV đưa vào vận hành giai đoạn 2016 - 2025 mới chỉ đạt khoảng 34% so với quy hoạch được duyệt.

Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh

Khối lượng thực hiện điều chỉnh quy hoạch gồm 11 hạng mục lưới điện 110kV, trong đó 4 hạng mục bổ sung quy hoạch là các phụ tải công nghiệp - xây dựng tại Khu công nghiệp Thụy Vân và Cụm công nghiệp Bãi Ba. Các hạng mục lưới điện 110kV đã đưa vào vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đầu tư, đưa các công trình vào vận hành lệch so với tiến độ quy hoạch.

Phú Thọ đã triển khai lập phương án mạng lưới điện theo quy hoạch. Trong giai đoạn 2022 - 2025, đề xuất thêm 22 danh mục lưới điện 110kV; quy mô tăng thêm 104,0 km ĐZ 110kV và 706 MVA.

Về công tác thẩm định và kiểm tra nghiệm thu công trình, về cơ bản 4 Công ty Điện lực đã chấp hành đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên việc chấp hành các quy định về công tác kiểm tra, công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định chưa được chú trọng, nhiều dự án chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận vẫn đưa công trình vào vận hành.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của các Công ty Điện lực: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, các Ban Quản lý dự án EVNNPC cũng báo cáo tình hình vận hành lưới điện, nhu cầu phụ tải; quy hoạch và tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện; công tác thẩm định, điều kiện nghiệm thu, những khó khăn và vướng mắc khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị phải tập trung vượt qua khó khăn, hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương để xúc tiến, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thi công dự án điện.

Đồng chí đề nghị Sở Công Thương 4 tỉnh tham mưu UBND tỉnh quan tâm hơn tới công tác xây dựng các TBA 220kV (trong đó ưu tiên việc lắp thêm máy biến áp T2, nâng công suất các máy 125MVA lên 250 MVA), các xuất tuyến 110kV.

Huyền Trang