Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải hàng hóa đường bộ của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

PhuthoPortal - Ngày 23/8/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành thông báo số 1771/TB-SGTVT về việc công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải hàng hóa đường bộ của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Giao thông vận tải thông báo số điện thoại đường  dây nóng để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các tổ của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển háng hóa như sau:  

1. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng ô tô: 

Ông Lục Văn Hoa, Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: 0913019932.  

Ông Nguyễn Huy Nhân- Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: 0582909129. 

2. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về trật tự an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 

Ông Tô Quang Hạnh- Chánh Thanh tra Sở: 0915171569.