Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi xây dựng video bài giảng dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình cấp tỉnh năm học 2021 - 2022

PhuthoPortal - Nhằm duy trì hoạt động dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn thành chương trình kế hoạch năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi xây dựng video bài giảng dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình cấp tỉnh năm học 2021 - 2022. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14/9 - 20/12/2021.

Một buổi học trực tuyến tại Trường Tiểu học Tân Dân, thành phố Việt Trì

Đối tượng dự thi là giáo viên, cán bộ quản lý đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm dự thi là các video bài giảng dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hiện hành.

Cụ thể, đối với cấp tiểu học: Lớp 1, 2 gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Lớp 3, 4, 5 gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006).

Đối với cấp THCS, THPT (bao gồm cả chương trình GDTX cấp THPT), lớp 6 gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Công nghệ, Tin học, Giáo dục Công dân (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Lớp 7, 8, 9 gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006). Lớp 10, 11, 12 gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006).

Giáo viên có sản phẩm đoạt giải trong Cuộc thi cấp tỉnh sẽ được cấp Giấy chứng nhận và phần thưởng của Ban Tổ chức; đồng thời sản phẩm đoạt giải sẽ được xem xét công nhận như một sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành trong năm học 2021 - 2022.

Thông qua cuộc thi nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và thực trạng đội ngũ; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW.

Ngọc Kiên