Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Viettel Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 28/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng giữa Công an tỉnh và Viettel Phú Thọ.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Viettel Phú Thọ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

5 năm qua,hai đơn vị thường xuyên trao đổi, xác minh, cung cấp thông tin thông qua lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; điều tra xử lý các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn thông tin mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảm an ninh trật tự

Từ năm 2015 đến nay, hai đơn vị đã trao đổi, cung cấp 510 lượt thông tin, dữ liệu điện tử có giá trị, giúp cơ quan Công an củng cố chặt chẽ hơn các chứng cứ để xác định đúng người, đúng tội, làm rõ nhiều chuyên án, vụ án phức tạp. Trong đó, nhiều vụ án liên quan đến tội phạm giết người, mua bán trái phép các chất ma túy, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo, sử dụng mạng viễn thông, internet thực hiện thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Lãnh đạo Viettel Phú Thọ tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảm an ninh trật tự

Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong thời gian tới; đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2015 - 2020.

Minh Quang