Sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 1/7/2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2022, trên kế hoạch được giao là 34.800 tỷ đồng (trong đó, các bộ, ngành là 12.110 tỷ đồng, các địa phương là 22.690 tỷ đồng), đến nay đã nhập Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc đạt 100%. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài chưa cao. Cụ thể, tính đến ngày 30/6, tỷ lệ giải ngân đạt trên 14%, lũy kế giải ngân (gồm vốn năm 2022 và 2021 chuyển sang) đạt 9,12%.

Qua tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về tình hình giải ngân, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại chỉ ra rõ các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan khiến tỷ lệ giải ngân thấp. Theo đó, dự án chưa có khối lượng hoàn thành do các nguyên nhân như: Chậm triển khai các công tác sẵn sàng cho đầu tư (chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư; chậm thiết kế cơ sở; chậm đấu thầu, vướng mắc trong đấu thầu hoặc vướng trong thực hiện hợp đồng với nhà thầu); dự án thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hiệp định vay; dự án chậm tiến hành công tác nghiệm thu, thanh toán hoặc đang kiện toàn ban quản lý dự án; ảnh hưởng thời tiết, bão lũ, sạt lở, dự án không triển khai được...

Ngoài ra còn một số nguyên nhân do đặc thù của dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi như: Vướng mắc liên quan đến nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới áp dụng phương thức giải ngân theo kết quả; vướng mắc do chậm nhận được ý kiến không phản đối của nhà tài trợ hoặc ý kiến chấp thuận của nhà tài trợ đối với hồ sơ mời thầu. Các vướng mắc này thuộc trách nhiệm xử lý của ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án và các nhà tài trợ...

Hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Năm 2022, kế hoạch vốn nước ngoài giao cho Phú Thọ để bố trí cho 1 dự án là: Sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Trong đó: Vốn nước ngoài cấp phát là 30 tỷ đồng; vốn vay lại là 3,6 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tổng số vốn năm 2022 đã được xác nhận giải ngân cho dự án tính đến ngày 30/6/2022 là 17,685 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch địa phương giao, bằng 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phú Thọ đang đề nghị các Bộ, ngành trung ương quan tâm, xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện và thời gian giải ngân dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập để đảm bảo hiệu quả, quy mô đầu tư theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đề nghị các các cơ quan chuyên ngành phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo đôn đốc các nhà đầu tư khắc phục khó khăn để triển khai các dự án, đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài.

Đồng chí hy vọng, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, thời gian tới sẽ đẩy nhanh được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nói chung và nguồn vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài để phục vụ cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Khánh Trang