Sở Thông tin và Truyền thông học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

PhuthoPortal - Ngày 11/1, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu kết luận hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở; lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu những nét khái quát về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2020 và quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí khẳng định: Trong thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có những đóng góp quan trọng của Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng, của ngành Thông tin và Truyền thông toàn tỉnh nói chung. Đại hội đã thông qua những văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh; trong đó Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này đã nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược của tỉnh.

Hội nghị có sự tham gia của 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đã đề cập tới một số nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông, đó là: Tập trung triển khai cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính gắn với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Xây dựng chính quyền điện tử hoạt động hiệu quả, đồng bộ, liên thông, thống nhất 4 cấp, tiến tới xây dựng Chính quyền số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, nhất là thông tin trên mạng xã hội…

Đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Đảng bộ Sở

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2020 của Đảng bộ Sở. Trong đó đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn nhấn mạnh: Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng như Chương trình hành động của Đảng bộ Sở, mỗi phòng, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát thực, khả thi gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện rõ người, rõ việc, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí yêu cầu: Nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng; đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái thù địch, xử lý nghiêm sai phạm trên internet, mạng xã hội. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động của chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, nhất là thanh toán trực tuyến mức 4, từ đó triển khai nhân rộng tới cấp xã; triển khai quy hoạch hạ tầng bưu chính - viễn thông căn cứ vào quy hoạch của tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Đồng chí cũng yêu cầu phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan; chủ động đổi mới phương pháp làm việc một cách khoa học, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận tụy, mẫn cán trong công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Sở và của ngành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện thành công khâu đột phá “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh” của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Hòa