Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Trong 2 ngày 23, 24/9/2021, đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đi kiểm tra hoạt động báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra lần này được thực hiện đối với 2 cơ quan báo chí, 6 văn phòng đại diện và một số phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi kiểm tra Tạp chí Văn nghệ đất Tổ

Nội dung kiểm tra đối với các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung vào việc chấp hành các quy định về hoạt động báo chí, các quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo chí; thực hiện các nội dung tuyên truyền về phòng, chống COVID-19; thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các văn phòng đại diện báo chí Trung ương tại tỉnh, phóng viên thường trú độc lập, công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về thành lập văn phòng đại diện, hồ sơ của phóng viên thường trú; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao; việc tuân thủ tôn chỉ mục đích hoạt động của cơ quan báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tiến sĩ Đỗ Tùng - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ báo cáo với đoàn kiểm tra một số khó khăn trong quá trình hoạt động

Qua công tác kiểm tra, nhằm nắm bắt thực trạng hoạt động của các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn. Từ đó phát hiện những bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước khắc phục; đồng thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần đảm bảo cho báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc với Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tăng cường, đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh. Báo chí, truyền thông đã phát huy vai trò tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Huyền Trang