Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 7/1/2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Đắc Thủy triển khai các nội dung của Nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều điểm quan trọng; tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Đất Tổ; liên kết, hợp tác phát triển du lịch để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống vùng đất Tổ; di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn, đặc biệt chú trọng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến từng lĩnh vực công tác của cơ quan. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng vận dụng cụ thể để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quách Thị Sinh