Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 17/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 1/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, niềm tin và động lực mới quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị:

Quán triệt, chủ động chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 09/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức
Tết Nhâm Dần; các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương về tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn - xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và trong cộng đồng; đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Chủ động kế hoạch công tác cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đặc biệt là những việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân.

Xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, công nhân các khu, cụm công nghiệp bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ; vận động khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết, đón Tết vui vẻ; hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan đô thị và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu các cơ quan hành chính các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan. Không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết.

Tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm; bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Chủ động có kế hoạch đảm bảo đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục Nhân dân đi lại an toàn; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn giao thông; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

2. Sở Công Thương: Theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua để chủ động có giải pháp chỉ đạo kịp thời các đơn vị bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường theo quy định; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổ chức tốt hệ thống phân phối hàng hóa, tích cực tổ chức các chuyến hàng lưu động phục vụ các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường gắn kết với chương trình bình ổn giá cả hàng hóa, xúc tiến thương mại, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng chọn lựa các sản phẩm có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo cung ứng điện, trong đó đặc biệt lưu ý phương án dự phòng để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, nhất là trong dịp những ngày lễ, ngày tết, trong dịp tổ chức các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022; theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động, kịp thời chỉ đạo các biện pháp phòng, chống và ứng phó với nguy cơ thời tiết bất lợi, gây thiệt hại đến sản xuất vụ Xuân 2022.

Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất; tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trồng cây xanh phân tán, trồng rừng tập trung và tổ chức thực hiện tốt Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần năm 2022; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

4. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 5820/UBND-KTN ngày 16/12/2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội và không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao theo hình thức phù hợp; hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ và khách du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đậm nét, tăng cường chiếu sáng, trang trí, giăng đèn, kết hoa tại các khu vực trung tâm, tuyến phố chính, các cửa ngõ ra vào tỉnh, vận động nhân dân treo cờ tổ quốc trong dịp đón Tết Nguyên đán.

6. Sở Y tế: Nắm chắc tình hình thực tiễn, bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và của Tỉnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch
Covid-19 cũng như các biến thể mới. Thường xuyên phân tích, báo cáo tình hình diễn biến dịch; kịp thời tham mưu, đề xuất triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh chủ động, hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19; dự phòng đủ cơ số thuốc kháng vi-rút, cấp phát kịp thời để điều trị cho các bệnh nhân nhằm hạn chế chuyển nặng, giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ tử vong. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19.

Quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng thuốc và giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; kiểm tra, rà soát các hoạt động của các cơ sở y tế, dược theo đúng quy định của nhà nước nhằm bảo đảm yêu cầu về giá và chất lượng; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, không để xảy ra sự cố đáng tiếc do bất cẩn, thiếu chu đáo trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai, kiểm soát chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, có phương án phòng chống, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; phản ánh kịp thời không khí vui xuân, đón Tết của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ và đồng thuận với các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đồng thời thúc đẩy phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch; các quy định cấm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông đảm bảo tốt nhu cầu chuyển phát thư tín, hàng hóa, duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tốt sự chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành và nhu cầu của Nhân dân.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể có liên quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách với người có công với cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách khác; phối hợp huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng xã hội.

Theo dõi, kiểm tra việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đầy đủ cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, xử lý kịp thời tai nạn, sự cố lao động.

Phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự, an toàn trong các cơ sở cai nghiện ma túy và tăng cường thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, triển khai tốt phương án đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Công an tỉnh tập trung chỉ đạo, mở đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm. Chủ động phòng ngừa tội phạm, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội… Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động gây rối an ninh trật tự. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an toàn cháy, nổ, nhất là các địa bàn trọng điểm, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư, khu dân cư đông người; chủ động công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống phức tạp. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xuất, nhập cảnh, cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tăng cường tuần tra, kiểm soát các bến xe, bến tàu, các địa bàn trọng yếu; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ.

10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo cung ứng đủ lượng tiền trên hệ thống, nhất là lượng tiền mặt cho nhu cầu trước và sau Tết Nguyên đán; đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán qua thẻ ATM/POS và các biện pháp trả lương kịp thời vào dịp Tết. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

11. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa; tăng cường công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn bán hàng cấm, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại.

12. Công ty Điện lực Phú Thọ: Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo các yêu cầu về cấp điện, an toàn điện, nhu cầu về điện cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trong dịp Tết; xử lý kịp thời sự cố bất thường về điện có thể xảy ra. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

13. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Tuỳ theo điều kiện bố trí sản xuất hợp lý, an toàn trong dịp Tết; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện đảm bảo duy trì sản xuất trước và sau Tết, tạo khí thế lao động phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Hương Giang