Tam Nông: Phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2021 - 2022

Năm học 2021 - 2022, tính đến ngày 15/12/2021, toàn huyện Tam Nông có 10.955 học sinh/14.380 học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 76% kế hoạch.

Trường Tiểu học Hương Nộn, huyện Tam Nông phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT

Với mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, Bảo hiểm Xã hội huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu thu BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021 - 2022; đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế trong thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT HSSV cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhất là trong cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh về chính sách BHYT HSSV, giúp họ thấy được lợi ích và tính ưu việt của BHYT và tự nguyện tham gia.

Trong năm học 2020 - 2021, Tam Nông là một trong số các địa phương đi đầu trong thực hiện công tác BHYT HSSV với tỷ lệ tham gia đạt 100%. Qua đó góp phần nâng cao tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Huyền Trang