Tam Nông thẩm định 2 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

PhuthoPortal - Ngày 14/7/2021, Hội đồng thẩm định khu dân cư nông thôn mới (NTM) huyện Tam Nông tiến hành thẩm định các tiêu chí tại khu 6, xã Dân Quyền và khu 7, xã Hương Nộn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hội đồng thẩm định khu dân cư NTM huyện Tam Nông kiểm tra thực tế tại khu 6, xã Dân Quyền

Sau gần 2 năm triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn của khu 6, xã Dân Quyền và khu 7, xã Hương Nộn từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, hệ thống chính trị ở khu dân cư được kiện toàn đi vào hoạt động có nề nếp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đến hết tháng 6/2021, khu 6, xã Dân Quyền và khu 7, xã Hương Nộn đã hoàn thành 13/13 tiêu chí NTM, đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/năm đối với khu 6, xã Dân Quyền; đạt 54,2 triệu đồng/năm đối với khu 7, xã Hương Nộn. 100% đường làng, ngõ xóm được cứng hoá. 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên. 100% hệ thống đường trục của khu, ngõ của các hộ dân có hệ thống chiếu sáng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở khu 6, xã Dân Quyền đạt 95,72%; khu 7, xã Hương Nộn đạt 96,78%. 100% chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định. Tỷ lệ lao động có việc làm của khu 7, xã Hương Nộn đạt 98,1%; khu 6, xã Dân Quyền đạt 100%. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả; pháp lệnh dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy.

Tại cuộc họp thẩm định, 100% thành viên của Hội đồng thẩm định huyện Tam Nông nhất trí khu 6, xã Dân Quyền và khu 7, xã Hương Nộn đạt các tiêu chí về khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đăng Đôn