Tam Nông triển khai công tác văn hóa và truyền thông năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 17/1/2022, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa và truyền thông năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy trao Giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Dự hội nghị đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện Tam Nông; cán bộ công chức văn hóa xã, cán bộ chuyên trách Đài Truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn.

Năm 2021, huyện Tam Nông đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ văn hóa - truyền thông, góp phần truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện, đặc biệt tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong năm, đã triển khai, thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 88/148 nhà văn hóa khu dân cư (xây mới 5 nhà; sửa chữa, nâng cấp 83 nhà) với tổng kinh phí đầu tư 7,1 tỷ đồng, trong đó huyện hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với UBND huyện xây dựng sân vận động huyện trị giá 12 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa là 90,6%, đạt 103% kế hoạch; tỷ lệ khu dân cư văn hóa là 94,9%, đạt 109% kế hoạch; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa là 81%, đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội được chú trọng, đã kịp thời chỉ đạo các địa phương quản lý tốt hoạt động di tích, lễ hội trong tình hình dịch bệnh COVID-19; thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích, khai thác các di sản văn hóa theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy phát biểu tại hội nghị

Việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử được triển khai đồng bộ; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 35%, trong đó việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt gần 2 tỷ đồng. Các hội nghị trực tuyến được phát huy, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của huyện trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2021, huyện đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tiến hành nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện lên Cổng Thông tin điện tử huyện và thành lập 12 Trang Thông tin điện tử cấp xã.

Về công tác truyền thanh - truyền hình, trong năm đã sản xuất 236 chương trình truyền thanh gốc, đạt 1802 tin, bài, chuyên mục, với 640 lượt phát sóng, tăng 138% kế hoạch. Thực hiện sản xuất 560 tin, bài, và 260 video đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; cập nhật 190 văn bản chỉ đạo điều hành; 36 banner; tổ chức sản xuất 3 chương trình truyền thanh mới/tuần. Duy trì, thực hiện tốt Chuyên mục “Tiếng nói từ cơ sở”. Thực hiện cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ 280 tin, bài, phóng sự truyền hình, đạt 266% kế hoạch. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện tích cực cộng tác nhiều tin, bài trên Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ.

Năm 2022, huyện Tam Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lơn trong năm. Tập trung tham mưu, thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Nông, 75 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Vạn Xuân; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX.

Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý di tích, lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động CNTT, sử dụng các phần mềm điện tử, thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; duy trì tốt hoạt động phát thanh - truyền hình từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - truyền thông.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Khuyến trao Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ngành Văn hóa - Truyền thông huyện trong năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, của huyện. Đồng thời mong muốn đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thông tin tuyên truyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện và của địa phương, tập trung làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, đặt biệt là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX. Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tích cực áp dụng công nghệ, hiện đại hóa trang thiết bị máy móc, đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Trong dịp này, 3 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông năm 2021.

Đăng Đôn