Tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

PhuthoPortal - Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2272/UBND-NNTN về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Văn bản số 3514/VPCP-NN  ngày 6/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi và công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh tại kế hoạch phòng chống bệnh Lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2021 - 2025; việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở các địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi lợn; buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống cơ quan chuyên ngành thú y; trong đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã, nhằm phát hiện, báo cáo thông tin dịch bệnh và tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch; khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác giám sát, báo cáo tình hình dịch bệnh.

Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chăn nuôi và các hành vi vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, diễn biến tình hình dịch bệnh, nguy cơ lây lan và các biện pháp chăn nuôi an toàn để người dân không hoang mang, chủ động thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sản xuất.

UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ bệnh DTLCP trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, báo cáo dịch bệnh và tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.

Rà soát, bổ sung kế hoạch phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh tái đàn theo tín hiệu thị trường, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng, phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh qua nhiều kênh thông tin (nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở); về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, diễn biến dịch bệnh, nguy cơ lây lan trên địa bàn quản lý và các biện pháp phòng, chống dịch... tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi; giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp giấu dịch, bán chạy, vứt xác động vật chết ra môi trường; buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ốm, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Hương Giang