Tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2284/UBND-CNXD về việc tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; qua đó, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Theo đó, đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết (tăng 7 người so với cùng kỳ năm 2021) và 13 người bị thương; vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông còn diễn ra phổ biến (nồng độ cồn, ma túy, không đội mũ bảo hiểm, quá khổ, quá tải…); công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc duy tu, bảo trì và lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ còn hạn chế...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 3/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện thành thị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 488/CĐ-TTg; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các luật giao thông chuyên ngành và các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; có biện pháp xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện; thường xuyên chỉ đạo rà soát, đề xuất kiện toàn Ban An toàn giao thông, yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban An toàn giao thông các cấp.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải, quá khổ (tự ý hoán cải, thay đổi kết cấu, cơi nới kích thước, hình dạng thùng xe)... Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; trong đó, cần tập trung đối với các đối tượng là thanh, thiếu niên. Phát huy lợi thế của truyền thanh cơ sở và mạng internet (như website và các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo, youtube…). Thông qua đó, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

5. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, phân tích, đánh giá chuyên sâu tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2022, làm rõ nguyên nhân và triển khai các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong 6 tháng cuối năm, bảo đảm mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải; trong đó, tập trung vào các nội dung ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, quá tải, quá khổ, kinh doanh vận tải có điều kiện…

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và hoạt động của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo trì, sửa chữa đường tỉnh, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ; khẩn trương rà soát, đề xuất xử lý khắc phục xong trong năm 2023 đối với các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ, đường tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản số 209/UBATGTQG ngày 2/6/2022.

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, đánh giá, tổng hợp, báo cáo và xếp loại hằng tháng về kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn toàn giao thông của các huyện, thành, thị. Công bố số điện thoại đường dây nóng, bảo đảm phương án ứng trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời giải quyết, khắc phục sự cố phát sinh về tai nạn giao thông.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là vi phạm về: nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người không đủ điều kiện (nhất là trẻ em chưa đủ tuổi theo quy định)... Chủ động ngăn ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật, vi phạm Điều lệnh, Điều lệ ngành, có hành vi bao che trong thực thi công vụ.

Đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông...

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các bản tin thời sự, chuyên mục an toàn giao thông. Kiên trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; trong đó, cần tập trung đối với các đối tượng là thanh, thiếu niên. Kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình trong thực tiễn.

UBND các huyện, thành, thị: Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, có giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý; đặc biệt là các địa phương tăng cao về số vụ, số người chết như: thành phố Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông (tăng từ 100% - 300% so với cùng kỳ năm 2021). Chỉ đạo tổ chức, triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, giao trách nhiệm cho người đứng đầu lực lượng công an cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông; triển khai các mô hình xã hội hóa, người dân tham gia quản lý, bảo vệ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (các mô hình tuyến đường tự quản, tham gia cảnh giới tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt không có rào chắn, tại các nút giao từ đường phụ ra đường chính…).

Quan tâm đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa công trình giao thông do địa phương quản lý; thực hiện tốt Kế hoạch kiên cố hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 gắn với triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý tiếp tục gia tăng.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tổng hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, vận động về bảo đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong triển khai các cuộc vận động, hướng dẫn tổ chức ký cam kết thực hiện khu dân cư, gia đình bảo đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giám sát, đấu tranh các hành vi vi phạm; đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình xã hội hóa có hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.

Hương Giang