Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Ngày 27/12, tại thành phố Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2022 giữa Cục Hậu cần Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng, Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng; các đồng chí đại diện các Vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên; Cục Hậu cần Hải quân; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2022.

Báo cáo sơ kết và các tham luận tại Hội nghị đã nêu rõ những kết quả nổi bật công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới giữa Cục Hậu cần Hải quân với 4 tỉnh uỷ, thành uỷ Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên; đồng thời cũng nêu một số hạn chế, khó khăn và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, năm 2022, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, song Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo 4 tỉnh uỷ, thành ủy đã triển khai toàn diện nội dung theo kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới bằng nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa hình thức tuyên truyền với hoạt động thực tiễn. Công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi, phong trào, cuộc vận động hướng về biển, đảo đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin, tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; có nhiều hoạt động đóng góp cả về vật chất và tinh thần; xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển, đảo và biên giới ngày càng vững chắc; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương; tạo nguồn lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong năm 2023, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới giữa Cục Hậu cần Hải quân với 4 tỉnh uỷ, thành uỷ tập trung vào một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nghị quyết số 36-NQ-TW của BCHTW (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các đề án của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan đến biển, đảo, biên giới.

Các đơn vị, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Cục Chính trị Hải quân và các tỉnh ủy, thành ủy về nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo, biên giới. Quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và các địa phương; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới; bám sát nhiệm vụ chính trị, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là những diễn biến mới trên biển, đảo, biên giới bảo đảm các nội dung tuyên truyền sâu sắc, đúng định hướng.

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền biển, đảo, biên giới bằng nhiều hình thức sinh động, bám sát thực tiễn; tiếp tục đưa công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, hiệu quả hơn; thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên các trường trên địa bàn; phối hợp tổ chức các nội dung tập huấn về thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, biên giới; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng; Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các địa phương tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất; đẩy mạnh việc phối hợp, hiệp đồng, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về phát triển KT-XH gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; triển khai đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền theo chương trình, kế hoạch ký kết.

Trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện trong năm 2022 vừa qua và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo 4 tỉnh uỷ, thành uỷ đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp công tác tuyên tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân Đỗ Văn Yên đã thông tin nhanh về tình hình biển, đảo thời gian gần đây; đồng thời chỉ đạo, định hướng một số nội dung và đề nghị các đơn vị, địa phương của 4 tỉnh uỷ, thành uỷ Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2022./.

Nguồn: Dangcongsan.vn