Thứ bảy, 30/09/2023 19:24 Thứ bảy, 30/09/2023

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng

PhuthoPortal - Ngày 30/5/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1953/UBND-NCKS về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng.

Văn bản nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa nắng nóng năm 2023 nền nhiệt độ ở Bắc Bộ cao hơn từ 0,5 - 1oC so với trung bình nhiều năm, với hiện tượng thời tiết nắng nóng, cùng với đó nhu cầu sử dụng điện và các loại nhiên liệu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ,... tăng cao. Những yếu tố này đã tác động và là nguyên nhân làm tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây, do tác động biến đổi khí hậu và nắng nóng kéo dài dẫn đến xảy ra rất nhiều vụ cháy, đặc biệt là cháy thiết bị, dây dẫn trên các cột diện, cháy rừng. Tính riêng trong ngày 19/5 và ngày 20/5/2023 đã xảy ra liên tiếp 3 sự cố cháy rừng, thiệt hại 03 ha rừng trồng keo, bạch đàn tỉnh.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, nhằm làm giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đặc biệt trong cao điểm mùa nắng nóng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các đợt cao điểm về nắng nóng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tăng cường phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); trong đó, trọng tâm là: Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 16/01/2023 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Công văn số 975/UBND-KCKS ngày 23/3/2023 về triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác PCCC,.…

Khẩn trương kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC (lực lượng, phương tiện, vật tư, phương án PCCC…) tại đơn vị, cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, ngăn chặn nguy cơ phát sinh, xảy ra cháy, nổ; củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy thoát nạn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang