Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 1/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 4380/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1188/UBND-KTN ngày 30/3/2018 về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn mình quản lý.

2. Sở Công Thương tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các huyện, thành, thị thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực quản lý kinh doanh rượu, bia; hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với UBND cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Tổng hợp số liệu thống kê về rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh rượu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm việc kinh doanh rượu phải có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu phải bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác giáo dục, truyền thông Luật Phòng, chống tác tại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trên địa bàn thực hiện theo quy trình công nghệ sản xuất rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Phú Thọ chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu đặc biệt là rượu sản xuất thủ công trên địa bàn. Chỉ đạo các đội, các lực lượng nghiệp vụ và các đơn vị cấp huyện nắm chắc địa bàn, chú trọng kiểm tra, phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng nguyên liệu bị cấm để pha chế rượu; vi phạm quy định về nhãn hàng hoá, về tự công bố sản phẩm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi cho học sinh, sinh viên về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

7. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về sử dụng rượu phù hợp với quy định của pháp luật để nhân dân hiểu rõ tác hại của việc uống nhiều rượu, uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tình trạng lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người dân, an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông,… Đặc biệt, cần nhấn mạnh việc hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu yêu cầu phải được cấp giấy phép theo quy định của Nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan chức năng (Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh) công bố công khai các vụ việc vi phạm để quần chúng nhân dân biết và phối hợp cùng giám sát.

8. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với truyền thông của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn thực phẩm và đúng quy định hiện hành; tăng cường công tác giáo dục, truyền thông Luật Phòng, chống tác tại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

Tập trung thực hiện việc rà soát, nắm chắc số lượng các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công và các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý.

BBT