Tăng cường công tác quản lý lưới điện hạ áp nông thôn

PhuthoPortal - Thực hiện chủ trương bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn, Công ty  Điện lực Phú Thọ đã tiếp nhận để quản lý, đầu tư cải tạo nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho việc cung cấp điện trực tiếp đến toàn bộ các hộ dân trong tỉnh. Tính đến hết tháng 11/2019, Công ty đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn được 234/253 xã trên địa bàn tỉnh. 
IMG-1468.jpg
Công nhân Điện lực Đoan Hùng thay máy biến áp khắc phục nhanh khi xảy ra sự cố ở xã Tây Cốc
Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành Điện quản lý nhằm mục đích mang lại quyền lợi hài hòa giữa các bên; trong đó quan trọng nhất là khách hàng (các hộ dân) được hưởng những quyền lợi chính đáng, chất lượng điện năng ổn định. Ngay khi tiếp nhận, ngành Điện đã tiến hành sửa chữa, thay thế cột, đường dây, công tơ, xà sứ, xây thêm trạm biến áp, bổ sung máy biến áp... đảm bảo cấp điện đến hộ dân.
Tại một số xã trên địa bàn tỉnh, vận hành lưới điện là do Hợp tác xã dịch vụ điện năng quản lý. Mặc dù trong quá trình quản lý vận hành các Hợp tác xã dịch vụ điện năng đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng lưới điện phục vụ nhân dân, song do hệ thống điện nông thôn qua nhiều năm sử dụng ít được đầu tư sửa chữa lớn nên đã bộc lộ nhiều bất cập. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị, các đơn vị và các địa phương đến hết năm 2015 hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận 100% số xã trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 19 xã chưa bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang ngành Điện bán lẻ. Lý do kéo dài bàn giao là do chưa thống nhất được cách hoàn trả đầu tư giữa các hợp tác xã dịch vụ điện năng và ngành Điện, từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điện phục vụ nhân dân.
Để việc vận hành lưới điện hạ áp nông thôn hiệu quả, Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục phối hợp với Sở Công thương chỉ đạo bàn giao dứt điểm; đồng thời, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình bàn giao cũng như việc định giá tài sản; có biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị cố tình gây khó khăn, không hợp tác, cản trở việc bàn giao. Sau khi được ngành Điện tiếp nhận lưới điện hạ áp, Công ty sẽ bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa kịp thời, quản lý, vận hành tốt nhằm cải thiện chất lượng điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, đồng thời người dân nông thôn được trực tiếp mua điện với giá của Chính phủ quy định; giảm được các khoản chi phí hằng năm và giảm thiểu tình trạng tai nạn điện trong dân.
Liên Linh